Nama:Dwi Margiyani, S.Pd., M.Pd
Mengajar:PPKn
Jabatan:Kepala Sekolah
Nama:Drs. HARYATA, M.Pd
Mengajar:Bahasa jawa
Jabatan:Waka Bid. Kesiswaan
Nama:Drs. SUPARTO
Mengajar:BK
Jabatan:Kepala Sekolah
Nama:HERLIN KADARNINGSIH, S.Pd
Mengajar:Bahasa Indonesia
Jabatan:Non
Nama:CUNDA SOTYANA, S.Pd., M.Pd
Mengajar:IPA
Jabatan:Waka Humas
Nama:MUHAMAD RUSLI ARFANI, S.Pd
Mengajar:Penjasorkes
Jabatan:Staf Kesiswaan
Nama:RIDWAN, S.Pd., M.Si
Mengajar:Matematika
Jabatan:Non
Nama:SRI SUSILOWATI, S.Pd
Mengajar:Bahasa Indonesia
Jabatan:Koordinator Perpustakaan
Nama:TRI KUSMAYANTI, S.Pd
Mengajar:Bahasa Inggris
Jabatan:Non
Nama:PURWATI, S.Pd
Mengajar:IPS
Jabatan:Non
Nama:Drs. WASITO WINARDI
Mengajar:IPS
Jabatan:Non
Nama:AGUS TRIYUWONO, S.Pd, Fis
Mengajar:IPA
Jabatan:Non
Nama:HERNY JUNIASRI, S.Ag., M.S.I
Mengajar:Pendidikan Agama Islam
Jabatan:Non
Nama:ZIDNINURI, S.Pd, Ek
Mengajar:IPS
Jabatan:Non
Nama:SUCI MARIYATI, S.Pd
Mengajar:PPKn
Jabatan:Non
Nama:TUTIK PURWANTI, S.Pd
Mengajar:Bahasa Indonesia
Jabatan:Non
Nama:Drs. SUWARDI
Mengajar:SBK
Jabatan:Non
Nama:WIYANTO, S.Pd
Mengajar:Bahasa Indonesia
Jabatan:Non
Nama:MUH IRZIN, A.Md.
Mengajar:Prakarya/BK TIK
Jabatan:Koordinator Lab. Komputer
Nama:PURWATI, S.Pd
Mengajar:Bahasa jawa
Jabatan:Non
Nama:RACHJUNI, S.Pd
Mengajar:IPA
Jabatan:Koordinator Lab. IPA
Nama:RINI CIPTANINGSIH, S.Si
Mengajar:Matematika
Jabatan:Waka Bid. Kurikulum
Nama:RINI WAHYUNINGSIH, S.Pd
Mengajar:IPA
Jabatan:Non
Nama:AKHSAN ABDILLAH, S.Pd
Mengajar:PENJASORKES
Jabatan:Non
Nama:ENDANG PURWANTI, S.Pd
Mengajar:Bahadsa Indonesia
Jabatan:Non
Nama:LASMINI,S.Pd
Mengajar:Matematika
Jabatan:Non
Nama:DIAH ROSAWATI FITRIANI, ST., S.Pd
Mengajar:Bahasa Inggris
Jabatan:Non
Nama:ELYZABETH ESTHI PUTRANTI, S.Pd
Mengajar:Seni Musik
Jabatan:Kepala Sekolah
Nama:SUMIYATI, S.Pd
Mengajar:Bahasa Inggris
Jabatan:Non
Nama:ISMIYATUN, S.Pd
Mengajar:IPS
Jabatan:Non
Nama:SULIS DECI OKTIYANI, S.Pd
Mengajar:PPKn
Jabatan:Non
Nama:SITI FAUZANAH
Mengajar:Matematika
Jabatan:Non
Nama:RUTH PURWANTI RATNAWATI , S.Th
Mengajar:Pendikan Agama Kristen
Jabatan:Non
Nama:FUAD AL AMIN, S.Pd.I
Mengajar:Pendidikan Agama Islam
Jabatan:Non
Nama:TANTRI PRIMIA OKTAVIANTI, S.Pd.,M.Pd
Mengajar:PPKn
Jabatan:Non
Nama:M. SHONIFUL IKHSAN, S.Pd
Mengajar:BK
Jabatan:Kepala Sekolah
Nama:DANANG, S.Pd
Mengajar:IPS
Jabatan:Non
Nama:ROKHINI
Mengajar:-
Jabatan:Kepala Tata Usaha
Nama:AHMAD SAIFUDIN, S.E
Mengajar:
Jabatan:Staf Ketenagaan dan Evaluasi